Μικρό Σχήμα Επιχορήγησης

Water matters-Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων

Στα νησιά Κάλυμνος, Ψέριμος, Τέλενδος, Σαντορίνη, Λέρος και Ίος υλοποιείται εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητικού κοινού, κατοίκων και επισκεπτών για τη σημασία του νερού ως κληρονομιά η οποία πρέπει να προστατεύεται και να διαχειρίζεται ώστε οι γενιές να παραδίνουν το νερό στην ίδια ή και σε βελτιωμένη κατάσταση από αυτή που το παρέλαβαν. Παράλληλα, αναπτύσσεται ενημερωτικό υλικό με οδηγίες και παραδείγματα καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση, την προστασία και την αειφορική χρήση του νερού. Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και του Inland Norway University of Applied Sciences (INN), με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και εξειδίκευσης, καθώς και καλών πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στις δύο χώρες, αξιοποιώντας την εμπειρία από ορεινές κοινότητες της Νορβηγίας, από το 1700 ως σήμερα.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Inland Norway University οf Applied Sciences (ΙΝΝ)

ANTIKEIMENO

 • Ανάπτυξη εντύπων, ψηφιακών οδηγιών και καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση, προστασία και αειφορική χρήση του νερού,
 • Δια ζώσης εκστρατεία ενημέρωσης καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube)
 • Ανάπτυξη microsite και ιστοσελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Αύξηση της κατανόησης της σημασίας και αξίας των υδάτινων πόρων
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικοσυστημάτων
 • Μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της ρύπανσης και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων
 • Συνεργασία μεταξύ φορέων και τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της κατάστασης του νερού
 • Οδηγός καλών πρακτικών και προτάσεις αειφορικής διαχείρισης του νερού στα ελληνικά νησιά
 • Ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ φορέων των δότριων χωρών και της Ελλάδας για την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και  εμπειριών και για την ενίσχυση της δικτύωσης και μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του

140.000€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
120.000€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
To παρόν έργο επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 120.000€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK / Smart Leak detection network, in the water supply network of Heraklion, based on IoT technology and Knowledge (SmartLIK)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου

ΑΙΓΙΟ

Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους

ΑΡΓΟΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Eγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – Φάση Α’

ΧΑΝΙΑ

Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών & Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

ΣΟΥΛΙ

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΘΗΡΑΣΙΑ

Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος ποταμού Λαρισσού της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE

ΚΙΜΩΛΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο