Πίνακας Φορέων των Δότριων Χωρών του ΧΜ ΕΟΧ

Ενδεικτικός Πίνακας Φορέων των Δότριων Χωρών του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με αυτά που έχουν επιλεξιμότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

FROM NORWAY

 1. Norwegian Institute of Bioeconomy Research – NIBIO
   website: https://www.nibio.no
  e-mail: [email protected]
 2. Norwegian Institute for Water Research – NIVA
   website: http://www.niva.no/en
  e-mail: [email protected]
 3. Center For International Climate and Environmental Research – CICERO
  website: https://cicero.oslo.no/en
  e-mail: [email protected]
 4. Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
   website: https://www.nina.no/english/Home
  e-mail: [email protected]
 5. University of Bergen
   website: https://www.uib.no/en
  e-mail: [email protected]
 6. Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
   website: https://www.nvno/about-nve/
  e-mail: [email protected]
 7. GRID Arendal
   website: https://www.grida.no/about
  e-mail: [email protected]
 8. Norwegian University of Life Sciences
   website: https://www.nmno/en/about-nmbu
  e-mail: [email protected]
 9. Norwegian Environment Agency
   website: https://tema.miljodirektoratet.no/en/
  e-mail: [email protected]
 10. University of Oslo
   website: https://www.uio.no/english/
  e-mail: [email protected]
 11. Norwegian University of Science and Technology
   website: https://www.ntnu.edu/faculties
  e-mail: [email protected]
 12. Institute for Energy Technology (IFE)
   website: https://ife.no/en/laboratory/
  e-mail: [email protected]
 13. SINTEF – Water and Environment
   website: https://www.sintef.no/en/water-environmental-technology/ | https://www.sintef.no/en/this-is-sintef/
  e-mail: [email protected]
 14. NORWEGIAN INSTITUTE FOR AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (BIOFORSK)
   website: www.bioforsk.no/
  e-mail: [email protected]
 15. Apenhet AS – Independent Research Organisation
   website: www.apenhet.com
  e-mail: [email protected]

FROM ICELAND

UNIVERSITY OF ICELAND
 website: https://english.hi.is/university_of_iceland
e-mail: [email protected]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο