ΘΗΡΑΣΙΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στον Δήμο Θήρας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του STAVANGER της Νορβηγίας, αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις των μονάδων αφαλάτωσης, με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Θηρασία και την κάλυψη της καταναλισκόμενης ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας
  • Πανεπιστήμιο του STAVANGER της Νορβηγίας / UNIVERSITETET I STAVANGER

ANTIKEIMENO

  • Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης στη Θηρασία
  • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
  • Μελέτες για την βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των συστημάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Ποιοτική βελτίωση του πόσιμου ύδατος
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών
  • Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας με την εφαρμογή πράσινων – καινοτόμων τεχνολογιών
  • ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ φορέων των δότριων χωρών και της Ελλάδας για την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και  εμπειριών και για την ενίσχυση της δικτύωσης και μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ τους

830.000€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
700.000€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
320
Ωφελούμενοι από τις παρεχόμενες ή βελτιωμένες υπηρεσίες
56.000€
Ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση
To παρόν έργο επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 700.000€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK / Smart Leak detection network, in the water supply network of Heraklion, based on IoT technology and Knowledge (SmartLIK)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου

ΑΙΓΙΟ

Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους

ΑΡΓΟΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Eγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – Φάση Α’

ΧΑΝΙΑ

Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών & Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

ΣΟΥΛΙ

Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος ποταμού Λαρισσού της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE

ΚΙΜΩΛΟΣ

Water matters-Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων

Μικρό Σχήμα Επιχορήγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο