Σχέδιο Επικοινωνίας

Η Πληροφόρηση – Επικοινωνία και η Προβολή – Δημοσιότητα στο πλαίσιο του ΧΜ-ΕΟΧ, σε επίπεδο Προγράμματος και χρηματοδοτούμενων έργων, είναι σημαντικές και απαραίτητες δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 3.1, 3.2, 3.3 του κεφαλαίου 3  – Πληροφόρηση και Επικοινωνία, και στο άρθρο 1.7 – Προβολή και δημοσιότητα του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Σχέδιο Επικοινωνίας του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Το Communication Plan (Σχέδιο Επικοινωνίας)  είναι ένα δυναμικό έγγραφο και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με:

  • τον Κανονισμό του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021
  • το Annex 3 του Κανονισμού και
  • το Communication and the Design Manual of EEA Grants 2014-2021

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο