ΑΙΓΙΟ

Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου

Στο Αίγιο, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επεκτείνει το υφιστάμενο σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ παράλληλα αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες αναπτύσσει πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών και αναπτύσσει σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την μείωση της ποσότητας του νερού που διαρρέει ,τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας και την ορθολογικότερη διαχείριση των παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αιγιάλειας (Αιγίου)
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ANTIKEIMENO

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών παρακολούθησης διαρροών υδάτων
  • Ανάπτυξη πλατφόρμας οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών
  • Ανάπτυξη συστήματος  υποστήριξης λήψης αποφάσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων
  • Έγκαιρος εντοπισμός διαρροών και άμεση αντιμετώπιση τους
  • Ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται

650.000€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
575.000€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
20.422
Ωφελούμενοι από τις παρεχόμενες ή βελτιωμένες υπηρεσίες
21.000€
Ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση
600.000μ³
Kυβικά μέτρα νερού που θα εξοικονομηθούν ετησίως
To παρόν έργο επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 575.000€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK / Smart Leak detection network, in the water supply network of Heraklion, based on IoT technology and Knowledge (SmartLIK)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους

ΑΡΓΟΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Eγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – Φάση Α’

ΧΑΝΙΑ

Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών & Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

ΣΟΥΛΙ

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΘΗΡΑΣΙΑ

Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος ποταμού Λαρισσού της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE

ΚΙΜΩΛΟΣ

Water matters-Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων

Μικρό Σχήμα Επιχορήγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο