ΧΑΝΙΑ

Eγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ – Φάση Α’

Στα εσωτερικά δίκτυα της Δημοτικής Κοινότητας Πλατανιά Κρήτης, γίνεται εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών, με 610 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης και ασύρματη μεταφορά δεδομένων.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.)

ANTIKEIMENO

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης
  • Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών ρύθμισης πίεσης
  • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τον εντοπισμό αφανών διαρροών
  • Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων
  • Έγκαιρος εντοπισμός διαρροών και άμεση αντιμετώπιση τους
  • Ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται
  • Παρακολούθηση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού

670.000€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
540.000€
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
5.000
Ωφελούμενοι από τις παρεχόμενες ή βελτιωμένες υπηρεσίες
28.800€
Ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση
160.000μ³
Kυβικά μέτρα νερού που θα εξοικονομηθούν ετησίως
To παρόν έργο επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 540.000€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.

Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK / Smart Leak detection network, in the water supply network of Heraklion, based on IoT technology and Knowledge (SmartLIK)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης Αιγίου

ΑΙΓΙΟ

Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση διαρροών στην πόλη του Άργους

ΑΡΓΟΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Εκτίμηση παρουσίας αρσενικού και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών & Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

ΣΟΥΛΙ

Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΘΗΡΑΣΙΑ

Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του παράκτιου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος ποταμού Λαρισσού της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SAL

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE

ΚΙΜΩΛΟΣ

Water matters-Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων

Μικρό Σχήμα Επιχορήγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο