Τελική ημερίδα δημοσιότητας του Προγράμματος GR02, του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, 21 Νοεμβρίου 2017

Την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε η Τελική Ημερίδα Δημοσιότητας του Προγράμματος GR02 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, όπου παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος και ορισμένες καλές πρακτικές.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελος και ο πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Jørn Eugene Gjelstad.

Επίσης, στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του αντίστοιχου προγράμματος της Πολωνίας, των υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. και άλλων Υπουργείων, καθώς επίσης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των έργων τους. Συνημμένα, δίνονται το Πρόγραμμα της Ημερίδας και οι εισηγήσεις των ομιλητών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο