Τεχνική Συνάντηση Εργασίας 12 Οκτωβρίου 2015

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης των ενταγμένων στο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών και Θαλάσσιων Υδάτων” έργων για το ισχύον Κανονιστικό και Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων και η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών.

Παρουσιάσεις Εισηγητών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο