Δημοσιότητα & Προβολή

Η Πληροφόρηση και η Δημοσιότητα στο πλαίσιο του ΧΜ-ΕΟΧ, σε επίπεδο Προγράμματος και χρηματοδοτούμενων έργων, είναι σημαντικές και απαραίτητες δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 4.7.2 και 4.7.3 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο