Συνάντηση εργασίας 29-30 Ιουνίου 2017

Στις 29-30 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Συνάντηση Εργασίας με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα βήματα -Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων.

Πρόσκληση Συνάντησης Εργασίας

Πρόγραμμα Συνάντησης Εργασίας

Παρουσιάσεις Συνάντησης Εργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο