Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ

Μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η επικοινωνία, για θέματα που αφορούν στις Προσκλήσεις του Προγράμματος, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο