Πρόσκληση output 1.3

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ – ΕΟΧ) 2014-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης
“Αύξηση της γνώσης για τη σημασία της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων”

———-o———-

CALL FOR PROPOSALS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA FINANCIAL MECHANISM (EEA FM) FOR THE PERIOD 2014-2021 PROGRAMME “WATER MANAGEMENT”

Call No.3 SMALL GRANT SCHEME “INCREASING KNOWLEDGE ON THE IMPORTANCE OF GOOD STATUS OF WATER BODIES”

Selection Criteria

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο