Πρόσκληση output 1.1

Ένταξη της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α’», με Κωδικό ΟΠΣ 5092230, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Ένταξη της Πράξης «Εξελιγμένα ενεργειακά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση νερού και  μονάδων αφαλάτωσης σε απομονωμένες νησιωτικές κοινότητες ΕΞΙΣΩΣΗ=ΝΗΣΩΝ», με  Kωδικό ΟΠΣ 5093602, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ  2014-2021

 Ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης-BriZE» με Κωδικό ΟΠΣ 5093109, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

 Ένταξη της Πράξης «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και  Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093623, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας αφαλάτωσης με επεξεργασία άλμης και ΑΠΕ στο Αλεποχώρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5179290 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Ένταξη της Πράξης «Έξυπνο σύστημα ενσωμάτωσης πληροφοριών δικτύου ύδρευσης για ανίχνευση Διαρροών στην πόλη του Άργους» με Κωδικό ΟΠΣ 5179783, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

 Ένταξη της Πράξης «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) – SmartLIK» με Κωδικό ΟΠΣ 5179258 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

 Ένταξη της Πράξης «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ», με Κωδικό ΟΠΣ 5179745, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο