Κατάλογος από Δότριες Χώρες

Ενδεικτικός, και όχι εξαντλητικός, Πίνακας Φορέων των Δότριων Χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με αυτά που έχουν επιλεξιμότητα χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων:

GR02.01 – Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά

GR02.02 – Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας και

GR02.03 – Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο