Απαντήσεις σχετικών ερωτημάτων

Ερώτηση:

Η on-line φόρμα στο site της Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., θα πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά ή στα ελληνικά; Τα δικαιολογητικά – εάν ζητηθούν – μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα;

Απάντηση:

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Έλληνες αξιολογητές, η αίτηση και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο