Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”  TOY XM EOX 2009-2014

ΝΕΟ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ–ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02 & GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” TOY XM EOX 2009-2014

Τελευταία Ενημέρωση: 02/02/2015

ΝΕΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” TOY XM EOX  2009-2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο