Οδηγός Καλών Πρακτικών του έργου «Water Matters – Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων»

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε νησιά του Αιγαίου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Water Matters – Αύξηση της Γνώσης για τη Σημασία της Καλής Κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), με Διαχειριστή Προγράμματος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πλέον στη διάθεση σας!

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2024

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο